سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

شلیک آرپیچی روی شانه موتور سوار افسانه ائی خط مقدم جنگ

کدمطلب : 17171

مردان افسانه ائی شمالی/ شهید صمد اسودی 


نوسینده: غلامعلی نسائی


صبح یک روز آفتابی و شرجی، سال شصت و سه، صمد اسودی فرمانده گردان امام حسین(ع) ما را به خط کرد و گفت حالا بیصدا همه روی زمین بنشینید، بعد رفت سمت سنگر فرماندهی، چند دقیقه ائی که گذشت، با یک قبضه آرپیچی هفت، با یک موتور تلیر 250 برگشت، چرخی دور بچه های گردان زد، موتور خاموش کرد، پیاده شد و مقابل ما ایستاد.گفت: کسی هست که با سرعت 100 کیلومتر روی موتور 250 از صد متری هدف را با آرپیچی هفت منهدم کنه، کسی شلیک کننده آرپیچی هفت توی سرعت موتور 250 در یک حالت جنگی و پاتک هست.

کمی گذشت و هیچ کسی جرات نداشت کلمه ائی حرف بزند، حتی یک نفر از جا بلند نشد، دوباره و سه بار تکرار کرد، کسی نبود....نشست روی موتور، آرپیچی انداخت روی شانه اش، به سرعت باد دور شد، حدود 70 کیلومتر سرعت گرفت، میرفت و تا نزدیکی های گردان برمی گشت، سپس به سمت هدف چرخید و از روی موتور بلند شد، ضامن و کشید، چلوله را همان روی موتور داخل قبضه گذاشت و 150 متری هدف در همان سرعت موتور شلیک کرد، دقیقا به هدف تعین شده اصابت کرد، بچه ها یکصدا تکبیر گفتند، الله اکبر... الله اکبر

Share

هوران را در تلگرام دنبال کنید

هوران را در چیام رسان سروش دنبال کنید

نظرات کاربران

نارنجستان

آموزش نویسندگی خلاق هوران