سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

اگر از من بپرسید که برای انجام چه کاری به این دنیا آمده ام

کدمطلب : 17226

جمعه‌های پاییز با هنرمندان گلستانی هوران


فاطمه‌ثقینی: اگر از من بپرسید که برای انجام چه کاری به این دنیا آمده ام


فاطمه‌ثقینی: اگر از من بپرسید که برای انجام چه کاری به این دنیا آمده ام، من به عنوان یک هنرمند به شما پاسخ خواهم داد که:


دلم هوای غریبی می‌کند، وقتی از آمدن به دنیایی حرف می‌زنیم که می‌دانم انتهایش رُجعت اُبدیست، ولی وقتی از جهان اخرت حرف‌ها به میان می‌آید،


دلم به شکل عجیبی می‌گیرد، زیرا می‌دانم که خداوند با فرشتگان بر سَر خلقت انسان شرط‌بندی‌کرد که بر پایه عقل، شعور و اختیار، ما را اشرف مخلوقات نامید، زیرا هدف از خلقت را برتری نسبت به کل افرینش می‌دانست


و من بدنیا آمده‌ام، چون لطف پروردگار در وجودم جاربست، آمده‌ام تا خوب بیندیشم، خوب ببینم و بر پایه عدالت، به رسم امانت داری و انسانیت،


خوب بندگی کنم،


من اینجا هستم، تا با صدای بلند زندگی‌کنم و آهنگ زندگی را به خدایم هدیه نمایم و به پاس بندگی او را اینگونه شکرگزار باشم


که چه زیبا خلقت ادمی را رقم زد،


بیاییم به رسم بندگی، هنرمندانه زندگی کنیم.Share

نارنجستان هور

نظرات کاربران

نارنجستان